Minimumloon

Het minimum jeugdloon is het loon dat jongeren tussen de 15 en 22 jaar minimaal moeten verdienen. Het is een bedrag dat twee keer per jaar wettelijk wordt vastgesteld. Het bedrag verschilt uiteraard per leeftijd. Houd er overigens wel rekening mee dat het minimum jeugdloon een bruto bedrag is, en dat hier dus nog belastingen … Lees meer

Bijtelling auto

Als u in een auto van de zaak kan rijden en u maakt hiermee ook privé kilometers,  dan krijgt u te maken met zogenoemde ‘bijtelling auto’. Deze bijtelling is voor iedereen anders en hangt af van een aantal factoren. Sinds januari 2010 zijn er vier verschillende soorten tarieven vastgesteld voor de bijtelling. In 2014 zijn … Lees meer

Arbeidsongeschiktheid en AOV

Wanneer u als werknemer door ziekte of handicap niet meer of minder kunt werken, heeft u onder bepaalde omstandigheden recht op een uitkering. De hoogte van de te ontvangen uitkering kan per situatie schelen en er zijn verschillende soorten uitkeringen. De instantie die aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering bekijkt, is het UWV. Het aanvragen en vervolgens ontvangen … Lees meer

Soorten verlof

Er zijn verschillende situaties waar u verlof voor kunt opnemen. Werknemers hebben het recht om verlof op te nemen. Er is ook duidelijk een verschil tussen verlof of vakantie opnemen. Het verschil is dat het recht op vakantie niet aan een gebeurtenis gekoppeld is. Als werknemer kunt u uw vakantie naar eigen wens plannen en … Lees meer

Vakantiedagen en vakantiegeld

Na maandenlang hard werken bent u vast toe aan een heerlijke vakantie. Gelukkig heeft u als werknemer recht op een wettelijk aantal vakantiedagen. Deze dagen kunt u ook opnemen in uren. Tijdens uw vakantie wordt uw loon gewoon doorbetaald door de werkgever. Daarnaast heeft u ook recht op vakantiegeld van minimaal 8% van uw bruto … Lees meer