Gratis voorbeeld werkgeversverklaring

Op zoek naar een gratis voorbeeld werkgeversverklaring?
Onderaan de pagina staan voorbeelden in Office Word en PDF.

Onderschat de waarde van een werkgeversverklaring niet.  Bij een afspraak voor het afsluiten van een hypothecaire lening is deze verklaring verplicht.

Zonder een goede werkgeversverklaring zal de bank u geen hypotheek verlenen. of een veel lagere maximale hypotheek. Het invullen van een werkgeversverklaring kost de werkgevers niet veel tijd, u kunt namelijk een gratis voorbeeld werkgeversverklaring downloaden.

De werkgeversverklaring is een wettelijk rechtsgeldig document voor het afsluiten van een hypotheek, het moet dan ook ondertekend worden door zowel de werkgever als de werknemer.
Het is natuurlijk aan te raden om niet eerder een hypothecaire lening af te sluiten, voordat u uw hypotheekdocumenten (hypotheekbescheiden) in orde hebt, eerder krijgt u namelijk geen of een zeer lage hypothecaire lening.

Veel mensen proberen de werkgeversverklaring te beïnvloeden zodat het jaarloon hoger uitvalt, het resultaat is dat de bank denkt dat u meer verdiend waardoor u ook de mogelijkheid krijgt om een hogere hypotheek af te sluiten. U neemt daarmee een groot risico, het gevolg hiervan is dat u op een gegeven moment de hypothecaire lening niet meer kunt betalen met het huidige loon.

Voor het invullen van een werkgeversverklaring gelden veel verschillende voorwaarden:

  • Moet door één persoon worden ingevuld
  • geen gebruik maken van een correctiestift of correctievloeistof
  • alle vragen van de verklaring duidelijk beantwoorden
  • De datum van de indiensttreding met gelijk zijn aan die op de salarisstroken van de medewerker
  • adresgegevens moeten gelijk zijn aan het adres op salarisstroken en bankafschriften
  • contract voor een bepaalde tijd word omgezet naar onbepaalde tijd? Dan dient bij dit deel een extra handtekening van de werkgever en een extra bedrijfsstempel te worden geplaatst
  • het totaal bruto basissalaris maal het aantal betaalperioden dient in overeenstemming te zijn met de salarisstroken

U kunt hieronder een lege werkgeversverklaring downloaden in Word of pdf formaat:

download-voorbeeld-word
Voorbeeld-pdf

Veel succes met het aanvragen van een hypotheek en hopelijk kunt u met gemak de juiste financiering krijgen.