Opzegtermijn zorgverzekering

De zorgverzekering is in Nederland verplicht. Een ieder mag zelf kiezen waar en wat voor verzekering hij of zij neemt, maar één ding staat vast: men moet een basisverzekering hebben. Bij de zorgverzekering geldt een ander opzegtermijn dan bij de overige verzekeringen.

De basispolis

De Zorgverzekeringswet verplicht burgers om een zorgverzekering af te sluiten. In het basispakket zit o.a. een bezoek aan huisarts of (een opname in) het ziekenhuis, tandverzorging, hulpmiddelen zoals gehoorapparaten en een gedeelte van de geneesmiddelen.

De opzegtermijn van de basispolis

Er zijn in Nederland weinig mensen die snel de overstap maken tussen zorgverzekeringen. Wanneer men wel hiervoor kiest, komt dit vaak doordat hij of zij niet tevreden is over de hoogte van de premie, veel korting krijgt bij een andere verzekeraar, veel onnodige dekkingen heeft of doordat de voorwaarden drastisch gaan veranderen dat jaar. Het is aan te raden om de verzekeringsmaatschappijen goed met elkaar te vergelijken voordat u de overstap maakt.

Weet u zeker dat u op gaat zeggen? Dan geldt hiervoor een opzegtermijn. De basispolis moet voor 1 januari van het volgende jaar worden opgezegd. De overstap naar een andere basispolis moet een maand later (voor 1 februari) zijn geregeld. Het is verstandig om al eerder in december of zelfs eind november op te zeggen. Vanaf 19 november worden de nieuwe polissen bekendgemaakt. Hierdoor kunt u alles al snel vergelijken en tijdig de knoop doorhakken.

Kiest u pas in januari of februari een nieuwe zorgverzekeraar? Dan is dit ook geen ramp. Wanneer u heeft opgezegd, werkt de verzekering met terugwerkende kracht terug naar 1 januari. Op deze manier kunt u ondanks de opzegtermijn en het termijn van 1 februari toch nog een nieuwe basispolis regelen.

Uitzonderingen

Uiteraard bestaan er nog uitzonderingen waardoor u niet hoeft te wachten tot de opzegtermijn van 1 januari. Zo kunt u denken aan het overlijden van een (mede-)verzekerde, een verhuizing naar het buitenland, gewijzigde voorwaarden, het bereiken van de 18-jarige leeftijd of een militair die in- of uit dienst gaat.

De aanvullende polis

De verzekeringsnemer kan ervoor kiezen om een aanvullende polis te nemen. Dit is niet verplicht, maar wel verstandig wanneer iemand bijvoorbeeld veel ziektekosten verwacht.

De opzegtermijn van de aanvullende polis

Voor de aanvullende polis geldt een ander opzegtermijn dan voor de basispolis. Het is namelijk mogelijk om bij de aanvullende polis tussentijds over te steken. Probeer dit wel op een goede manier te regelen, zodat straks niet verschillende polissen door elkaar gaan lopen.

Het overstappen

Sommige zorgverzekeraars hebben een opzeg- of overstapservice. Hier kan men meestal alleen gebruik van maken wanneer de opzegging/de overstap voor 1 januari plaatsvindt. Het verschilt per verzekeraar of zij hiervoor aan de verzekeringsnemer toestemming vragen.

U kunt uiteraard ook zelf overstappen. Dit is in de meeste gevallen nog altijd de veiligste versie. Schrijf een correcte zakelijke brief waarin u uiteenzet dat en waarom u gaat opzeggen. Zorg ervoor dat u deze brief voor de opzegtermijn is verstreken, is ontvangen door de zorgverzekeraar.

Het is tegenwoordig mogelijk om digitaal een nieuwe polis af te sluiten. Doe dit wel met de juiste kennis. Mocht u zich echter bedenken na deze digitale handeling, heeft u volgens de Kamer van Koophandel een opzegtermijn van 14 dagen.