Beoordelingsformulier

Een beoordelingsgesprek heeft een formeel karakter. Tijdens dit gesprek vertelt de werkgever wat hij vindt van uw prestaties als werknemer, over een bepaalde periode. Een beoordelingsgesprek is een serieus gesprek en kan gevolgen hebben voor uw salaris of aanstelling. Zo kan het zijn dat wanneer u net nieuw bent, of u werkt op een tijdelijk contract, de uitkomst van een beoordelingsgesprek niet positief is omdat uw contract bijvoorbeeld niet wordt verlengd. In sommige cao’s staan afspraken over beoordelingsgesprekken. In die afspraken staan waar het gesprek aan moet voldoen en wat voor consequenties het gesprek mag hebben. Indien er geen regels over een beoordelingsgesprek in uw cao staan, kunt u kijken of er regels over dit gesprek in het personeelsreglement staan. Toch hoeft de uitkomst van een beoordelingsgesprek niet negatief te zijn. Het kan u ook een promotie opleveren!

In een beoordelingsgesprek vertelt uw werkgever wat hij vindt van uw persoonlijke prestaties het afgelopen jaar. Vaak heeft u voorafgaand aan een beoordelingsgesprek een functioneringsgesprek gehad. In dit gesprek zijn al punten besproken waaraan u eventueel moet werken. U weet zelf al of dit gelukt is of niet, dus het is geen verrassing wanneer uw werkgever die punten aankaart tijdens het beoordelingsgesprek. Zorg dat u na het functioneringsgesprek actief aan uw werkgever laat zien dat u successen aan het boeken bent. Zorg ervoor dat het voor de werkgever duidelijk is wat uw aandeel is in een bepaalde prestatie. Ook dit zal de werkgever dan bespreken tijdens het beoordelingsgesprek.

Een beoordelingsgesprek is niet het juiste gesprek om te onderhandelen over uw salaris. Het is een zakelijk en formeel gesprek, waar u als werknemer ook kritiek zal krijgen op uw functioneren. Het is niet verstandig om na kritiek salarisverhoging aan te vragen. Vraag hiervoor een ander gesprek aan.

Kritiek

Wees niet bang voor kritiek. De kans dat uw leidinggevende kritiek gaat geven over sommige punten is groot. Zie dit eerder als feedback en probeer de kritiek om te zetten naar iets positiefs. Zie het als een leermoment. Wanneer u zich niet kunt vinden in de kritiek van uw werkgever, geef dit dan gelijk aan. Breng het wel volwassen en schiet niet in een verdedigende rol. Daar lost u niks mee op. Indien u niet begrijpt waar de negatieve reactie van de werkgever vandaan komt, vraag dan om toelichting. Vraag dan ook gelijk wat u kunt doen om dat te verbeteren. Vaak zal de werkgever eerst de positieve punten bespreken om vervolgens wat kritiek te geven. Het is dan belangrijk om die positieve punten niet te vergeten en in uzelf te blijven geloven.

Beoordelingsformulier

Tijdens het beoordelingsgesprek zal de werkgever een formulier invullen. Dit formulier dient zowel door de werkgever als de werknemer te worden ondertekend. Als werkgever kunt u door bij “beoordelingsformulier” de voorbeelden vinden om te gebruiken. Voor de werknemer is het ook praktisch om dit formulier alvast door te nemen. Zo weet u op welke punten de werkgever gaat letten. Dit is van belang omdat een beoordelingsgesprek consequenties kan hebben voor uw carrière.