Opzegtermijn Verzekeringen

Voorkom dat u te laat bent met het opzeggen van uw verzekering door hier alles te lezen over de opzegtermijn voor verzekeringen. De meeste verzekeringen lopen voor een jaar voordat u kunt opzeggen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een autoverzekering. Na een jaar kunt u elke maand opzeggen. Een zorgverzekering sluit u ook af voor een jaar. De verzekering loopt van 1 januari tot en met 31 december. U kunt ieder jaar overstappen van half november tot en met 31 december. Wees niet te laat met opzeggen door u goed in te lezen!

De verzekeringsovereenkomst

Een verzekeringsovereenkomst wordt door de verzekeraar en de verzekeringsnemer gesloten. Hierbij wordt de afspraak gemaakt dat de verzekeringsmaatschappij zal uitkeren wanneer het verzekerde schade zal oplopen of wanneer de gebeurtenis zich voordoet. Het is hierbij een vereiste dat beide partijen geen zekerheid hebben over hoe het zal verlopen. Aan de meeste verzekeringen zit een opzegtermijn verbonden. Echter, de regelgeving hierover is onlangs nog aangepast. We zullen hier nader op ingaan.

Soorten verzekeringen

Er zijn twee hoofdverzekeringen: de sommenverzekering en de schadeverzekering.

De verzekering

Zoals hierboven duidelijk is geworden, zijn er meerdere verzekeringen. Bij een schadeverzekering kan men bijvoorbeeld denken aan een auto-, opstal- of inboedelverzekering. Wanneer de schade zich voordoet, is het aan de verzekeraar om de verzekeringsnemer schadeloos te stellen. Dit kan door het uitkeren van een premie, door het bieden van herstel van het verzekerde of door een andere gedraging.

Opzegtermijn verzekeringen

Tot 1 januari 2010 

De regelgeving was in deze tijd behoorlijk streng en in de meeste gevallen erg onvoordelig voor de verzekeringsnemer. Men sloot een verzekering af voor een bepaald termijn. Wanneer deze afliep zonder dat de verzekeringsnemer hiertegen in verzet was gegaan, werd de verzekering stilzwijgend verlengd. Om dit te voorkomen moest men in verzet tegen het stilzwijgende verlengen, zodat op de vervaldag de overeenkomst beëindigd zou worden. Men moest hier alsnog rekening houden met de opzegtermijn.

Na 1 januari 2010

Tegenwoordig zit de regelgeving op dit gebied anders in elkaar. De verzekeringsovereenkomst kan voor maximaal 12 maanden worden gesloten. De partijen kunnen uiteraard anders overeenkomen, maar hiervoor is een dubbele handtekening nodig. Verder kan de verzekeraar niet zomaar meer stilzwijgend verlengen of een onredelijke opzegtermijn instellen. Wanneer men de verzekering wil verlengen, is ook hiervoor de handtekening vereist.

Wanneer de verzekeringsnemer kiest voor een verlening, kan hij/zij vanaf de eerste contractperiode dagelijks opzeggen. Hiervoor geldt echter nog steeds een opzegtermijn van een maand.

Het voordeel

Het is sinds de nieuwe regelgeving veel makkelijker geworden om over te stappen naar een andere verzekering. Een verzekeringsnemer heeft nu minder zorgen en hoeft de data en het opzegtermijn niet meer zo nauw in de gaten te houden.

Opzegtermijn zorgverzekering

De zorgverzekering is in Nederland verplicht. Een ieder mag zelf kiezen waar en wat voor verzekering hij of zij neemt, maar één ding staat vast: men moet een basisverzekering hebben. Lees hier meer over de opzegtermijn van de zorgverzekering.