Bezwaar bekeuring voorbeeld

Bekeuring ontvangen? En ben je het niet eens met deze bekeuring? Schrijf een bezwaarschrift.

Let wel op dat je de bekeuring betaalt ook al ben je het niet eens met de bekeuring. Na het betalen kun je, je bezwaar kenbaar maken. Als je niet betaalt kan dit er voor zorgen dat de bekeuring hoger wordt.

Een goed voorbeeld voor een bezwaarschrift tref je hieronder aan. Vul hem in met de op jouw situatie van toepassing zijnde gegevens en stuur de brief op.

Begin bezwaarschrift bekeuring voorbeeld

<10 april 2022>

Betreft: bezwaarschrift bekeuring
Officier van Justitie/Gemeente

Geachte mevrouw, mijnheer,

Het CJIB heeft mij een beschikking gestuurd met nummer. Ik ben het met die beschikking niet eens.

Ik maak daarom middels dit schrijven bezwaar.

De beschikking stelt dat ik op om op de in de gemeente km per uur hebben gereden.

Deze constatering is onjuist, omdat:

⦁ < KEUZE> ik was niet op de aangegeven plaats en tijdstip
⦁ er waren wegwerkzaamheden en bord ontbrak
⦁ ik ben niet de eigenaar van de auto met kenteken
⦁ ik was niet de bestuurder en de auto is tegen mijn wil gebruikt

Om dit te bewijzen stuur ik u (bewijsmiddelen, bijvoorbeeld een bewijs dat u op de genoemde tijd en plaats ergens anders was).

Ik verzoek u mij bij de behandeling van dit bezwaarschrift als belanghebbende te horen. En op grond van bovenstaande redenen de beschikking te vernietigen.

Met een vriendelijke groet,

Bijlage:

********** Einde bezwaarschrift bekeuring voorbeeld **********

download-bekeuring-bezwaarschrift-voorbeeld-word
Bezwaarschrift bekeuring voorbeeld