Studie

Als student komt u niet alleen maar in aanraking met feestjes en uitslapen. Neen, u zult ook hard moeten studeren om een diploma te halen. Wanneer u een universitaire studie begint zal u eerst een bachelor opleiding volgen, alvorens te beginnen aan een master. Een HBO opleiding duurt vaak vier jaar. Voor beide studievormen moet u colleges en werkgroepen volgen. Naast het volgen van colleges en werkgroepen moet u hoogstwaarschijnlijk ook essays schrijven. Dit kan lastig zijn wanneer u niet goed weet hoe u een essay moet schrijven. Kijk onder het kopje ‘essay’ voor meer informatie.

Een universitaire studie is heel theoretische en er is vaak gebrek aan praktijk. Een HBO opleiding is vaak meer gericht op de praktiserende kant. Om de opgedane kennis toe te passen is het lopen van een stage een goede oplossing. Hiermee doet u werkervaring op. Hiervoor zult een stagebrief moeten schrijven. Tevens is het vinden van een stageplek niet altijd even  gemakkelijk. Door meer informatie te lezen over stages weet u wat u kunt verwachten.

Essay

Een essay is een argumenterend, prikkelend en informerend betoog of opstel. De schrijver wordt geacht een goed beargumenteerde opinie te geven over een economische of maatschappelijke kwestie. Toch kent een essay ook andere structuren. Zo kan een essay ook beschouwend of verhalend zijn.

Er zijn verschillende handelingen die verricht moeten worden, alvorens het schrijven van een essay. Zo moet er eerst onderzoek worden gedaan naar het onderwerp. Een essay kan niet worden geschreven puur op basis van uw eigen gedachten. Wetenschappelijke artikelen moeten worden geanalyseerd. Vergelijk verschillende soorten literatuur met elkaar en haal de meest relevante informatie uit de tekst. Na het verzamelen en analyseren van de literatuur kan het schrijfwerk beginnen. Deel uw tijd van te voren goed in. Een goed essay kan niet binnen een dag worden geschreven.

Laat geschreven tekst even rusten en kijk er de volgende dag weer een keer naar. Zo raakt u niet geblokkeerd en haalt u vaak beter de spelfouten eruit. Het hoofddoel van een essay is de lezer te overtuigen van jouw standpunt. Vooral bij academische essays is het van belang om altijd de bronnen te vermelden en te zorgen dat de referenties kloppen. Voor een goede bronvermelding kunt u kijken naar de APA richtlijnen.

Verschillende soorten essays

Zoals eerder aangegeven zijn er verschillende soorten essays. Hier vindt u een overzicht van die verschillende soorten.

Betogend essay

Met een betogend essay dient de schrijver de lezer te overtuigen. Het betoog dient te worden onderbouwd met feitelijke bewijzen, zoals statistieken. Het is dus van belang alvorens het schrijven van een betogend essay een literatuuronderzoek te doen. Vooral bij academische opleidingen wordt gevraagd een betogend essay te schrijven.

Beschouwend essay

Een beschouwend essay geeft verschillende visies op een bepaald onderwerp. Het is een beschrijvende en informerende tekst. De bedoeling van een beschouwend essay is niet de lezer te overtuigen van uw mening, maar de bedoeling is dat de lezer na het lezen van de informatie zijn eigen mening vormt. De schrijver doet dit door voor- en tegenargumenten te geven, maar ook door zijn eigen mening te geven. Een beschouwend essay eindigt vaak met een korte samenvatting.

Verhalend essay

Een verhalend essay bestaat uit karakters, een setting, een climax en een plot. De plot is het belangrijkste aspect van het verhaal. De plot wordt meestal chronologisch weergeven, maar kan ook bestaan uit flashbacks of flashforwards. De plot is dus de focus van het verhaal. Er zijn een paar punten waarop u dient te letten bij het schrijven van een verhalend essay. Zorg dat het duidelijk wordt welk punt u wilt maken. Refereer naar dat punt in de eerste zin. Schrijf altijd in de eerste of derde persoon. Zorg dat er emotionele en zintuiglijke details in het verhaal staan. Dit zorgt ervoor dat de lezer het verhaal ervaart in plaats van alleen maar leest.

Het schrijven van een essay

Het is belangrijk om een goede structuur te hanteren. Een goede structuur zorgt ervoor dat de tekst overzichtelijk is voor de lezer. Een structuur van een essay is over het algemeen vrij, tenzij de docent een bepaalde structuur verwacht. Om u op weg te helpen met het structureren van uw essay is hier een voorbeeld van een opbouw:

  • Titel
  • Inleiding
  • Alinea 1
  • Alinea 2
  • Alinea 3
  • Conclusie
  • Bronnenlijst

Stage

Een stage is een opleidingsplek bij een instantie, om zo de geleerde theorie in praktijk toe te passen. Om te worden toegelaten bij een stage, kun je gebruik maken van een voorbeeld stage sollicitatiebrief.

Het is aan te raden om een stage te lopen. Zo kan er bij het desbetreffende bedrijf de opgedane kennis tijdens de studie worden toegepast. Tevens kan de student zo beoordelen of het bedrijf wat voor hem of haar is. Ook zijn er verschillende afdelingen binnen een bedrijf. Met een stage ontdekt de student of de functie en het bedrijf eventueel wat is voor de toekomst. Zo is het makkelijker om later een keuze te maken. Het kan ook zijn dat het bedrijf zo tevreden is over u, dat u na de stage periode een baan krijgt aangeboden. Dat is uiteraard ideaal. Zo vangt u twee vliegen in één klap.

Verder is stage lopen niet voor elke opleiding verplicht. Zo is het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs) en HBO (Hoger Beroepsonderwijs) veel meer praktijk gericht en zijn stages daar vaak verplicht. Op het WO (Wetenschappelijk onderwijs) daarentegen zijn stages een vrijekeuze. Echter, het wordt aangeraden om stage te lopen. Op het WO wordt een stage ook vaak gecombineerd met het schrijven van een afstudeerscriptie. Zo kan de student zijn scriptie schrijven bij een bedrijf en tegelijkertijd het wel en wee meemaken.

Stageplek zoeken

Een stageplek zoeken is voor de ene student makkelijker dan voor de ander. Vaak is het aan te raden om eens in uw eigen netwerk te kijken. Is er nog iemand die u kent bij het bedrijf waar u graag stage wilt lopen? Vraag diegene dan of zij nog stagiaires nodig hebben en of hij een goed woordje voor u kan doen. Ook zijn er verschillende websites waarop het stage aanbod staat. Vergeet niet dat u voor sommige stages ingeschreven moet staan bij de universiteit. Ook kan de universiteit je vaak helpen met het vinden van een stage. De universiteit heeft contact met verschillende bedrijven die een stageplek aanbieden. Als je via de universiteit een stage vindt krijgt u studiepunten voor uw stage. U dient wel contact te houden met uw stagebegeleider en aan het eind van de stage dient u een verslag in te leveren. Wanneer u een stage heeft die niet door de universiteit wordt aangeboden, kunt u altijd een aanvraag doen voor studiepunten. In dit geval krijgt u ook een begeleider toegewezen en moet u ook een stageverslag inleveren. Een stageplek zoeken kost wat tijd en moeite maar u krijgt er veel leerervaring voor terug. In veel gevallen krijgt u een stagevergoeding. Dit is een vast bedrag en wordt vaak maandelijks uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag verschilt per stageplek.

Soorten stages

Er zijn verschillende soorten stages. Zo is er de snuffelstage. Deze stage is gericht op het kennismaken met bepaalde beroepen en haar activiteiten. De snuffelstage vindt meestal plaatst tijdens de middelbare school periode. Ook is er de observatiestage. In dit geval aanschouwt de student het praktijk gebeuren, zonder zelf daadwerkelijk op te treden. Een andere mogelijkheid is de meeloopstage. In dit geval kan de student, onder begeleiding, zelf beroepsspecifieke taken uitvoeren. Het is een stage die aansluit bij de opleiding. Tevens is er de afstudeerstage. Hierbij loopt de student het laatste deel van zijn opleiding stage. Vaak is dit in de masterfase. De afstudeerstage wordt vaak afgerond met een scriptie.

Voorbeeld stagebrief


Naam
Adres
Postcode en plaats

Naam bedrijf
T.a.v.
Adres
Postcode en plaats

Plaats, datum

Betreft: marketingstage

Geachte mevrouw Jacht,

Naar aanleiding van jullie marketingstage, even een korte introductie. Ik heb een 3 jarige Bachelor gedaan in Bedrijfskunde, waar de marketingvakken mij altijd erg interesseerde. Momenteel doe ik een Minor Marketing Communicatie als toevoeging aan deze Bachelor.

De werkzaamheden bij uw bedrijf sluiten goed aan op mijn interesses. Het zelfstandig uitvoeren van projecten en activiteiten is mij op het lijf geschreven. Ik ben stressbestendig, sociaal, kan goed organiseren en ik houd van een uitdaging. Als bestuurslid van de Marketing studievereniging heb ik diverse projecten in goede banen geleid. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van een Marketing congres waar werknemers van hoog aangeschreven bedrijven kwamen spreken.

Verder ben ik flexibel en leergierig. Ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen te leren. Ik kan goed samenwerken en ik heb veel discipline.

Een brief kent zo zijn beperkingen. Graag licht ik mijn enthousiasme en motivatie toe door middel van een gesprek.

In afwachting van uw reactie,

Teken ik,

Met vriendelijke groet,

Naam


verder kun je kijken bij de andere brieven of er een voor je bij zit, die je kunt gebruiken.

Succes!