Gratis voorbeeld bezwaarschrift

Op zoek naar een gratis voorbeeld bezwaarschrift?
Het bezwaarschrift kan je schrijven voor verschillende instanties zoals De belastingdienst, de gemeente, de UWV, SVB of je zorgverzekeraar.

Het kan ook gaan om een bezwaar tegen de WOZ waarde of bijvoorbeeld de hoogte van een boete. Voor al deze partijen is de opbouw van de bezwaarbrief hetzelfde.

Opbouw van een bezwaarschrift
Hieronder lees je de opbouw waar men zich altijd aan moet houden. De informatie die je vermeldt is als onderstaande volgorde:

 • onder elkaar vermeld je jouw naam, adres, postcode, woonplaats, email en Burgerservicenummer
 • witregel
 • onder elkaar de naam van het bedrijf dat je mailt, “Afdeling Bezwaar en Beroep”, het adres en de postcode en plaats
 • het onderwerp, bijvoorbeeld “Bezwaarschrift boete”
 • aanhef., bijvoorbeeld “Geachte heer, mevrouw,”. Of als je de naam weet “Geachte …..naam…….,”.
 • Inleiding, waarover je een bezwaar indient. De datum en het nummer van de factuur of boete zet je in deze alinea
 • midden, waarom je een bezwaar indient
 • in de afsluiting vraag je om uitstel van betaling
 • Je sluit af met “Hoogachtend,”
 • witregel
 • eigen naam en handtekening

Voeg een bijlage toe met een kopie of scan van het formulier waarin de boete of waardebepaling staat waar je bezwaar tegen indient.
Dit is een beknopte uitleg voor het maken van een bezwaarschrift en hieronder staat een voorbeeld welke je kunt downloaden.

********** Begin bezwaarschrift voorbeeld **********

<Je voor- en achternaam>
<Je straatnaam en huisnummer>
<Je postcode en woonplaats>
<Je e-mail adres>
BSN: <je burgerservicenummer>

<Naam van het loket wat je aanschrijft>
Afdeling Bezwaar en Beroep
<Straatnaam waar het loket is gevestigd>
<Postcode en vestigingsplaats van het loket>

<Je Woonplaats, datum. Voorbeeld Amsterdam, 1 januari 2014>

Betreft:<vul hier het onderwerp van het bezwaarschrift in>

<Aanhef. Voorbeeld Geachte heer, mevrouw, Geachte lezer,>

<Start eerste alinea, stel hier dat je het niet eens bent met de genomen beslissing, vermeld de datum en het kenmerk van de beslissing. >

<Start tweede alinea, beschrijf hier waarom je het niet eens bent met de beslissing>

<Start derde alinea, beschrijf hier wat volgens jou de beslissing zou moeten zijn.>

<Start vierde alinea, geef hier aan dat je, je bezwaren graag mondeling wenst toe te lichten. Dat je in aanmerking wenst te komen voor een kostenvergoeding die je maakt met deze bezwaarprocedure en dat je aanspraak maakt op eventuele gederfde wettelijke rente indien van toepassing.>

<Start vijfde alinea, geef aan dat je verzoekt de genomen beslissing niet uit te voeren voordat er een besluit is genomen op de door jou ingestoken bezwaarprocedure.>

<Afsluiting, Met vriendelijke groet, Hoogachtend, >
<Je naam>

<Je handtekening>

Bijlage: kopie van de beslissing

********** Einde bezwaarschrift voorbeeld **********

Bezwaarschrift voorbeeld downloaden:

download-bezwaarschrift-voorbeeld-word

Hopelijk geeft deze rechtsgeldig bezwaarschrift voorbeeld voldoende informatie om de juiste brief op te stellen.
Succes!