Klachtenbrief voorbeeld

Het schrijven van een klachtenbrief is vaak lastiger dan gedacht.

Je wil je onvrede over een product of een dienst goed verwoorden. Wij hebben een opzet gemaakt voor een klachtenbrief. Jij vult je gegevens in, past de tekst aan en omschrijft goed en duidelijk je klacht. Brief opslaan, afdrukken en klaar is je klachtenbrief.

Onderaan deze pagina vind je een voorbeeld klachtenbrief die je kunt downloaden.

Begin Klachtenbrief voorbeeld <Je voor- en achternaam>
<Je straatnaam en huisnummer>
<Je postcode en woonplaats>
<Je e-mail adres>

<Naam van het bedrijf wat je aanschrijft>
<Straatnaam waar het bedrijf is gevestigd>
<Postcode en vestigingsplaats van het bedrijf>

<Je Woonplaats, datum. Voorbeeld Amsterdam, 1 januari 2014>

Betreft:< vul hier het onderwerp van de klacht in>

<Aanhef. Voorbeeld Geachte heer/mevrouw, Geachte lezer,>

<Start eerste alinea, beschrijf kort en bondig waarom je schrijft, waar je het artikel hebt gekocht en wanneer.>

<Start tweede alinea, beschrijf hier wat er toe heeft geleidt dat je de klacht wenst te melden. Wat heb je gedaan en wat is de klacht precies?>

<Start derde alinea, beschrijf hier wat voor jou de beste manier is om je klacht op te lossen. Wanneer ben jij tevreden met de geboden oplossing van de leverancier? Doe hier een voortel.>

<Start vierde alinea, de afsluiting van je brief. Geef aan dat je een schriftelijke reactie verwacht binnen 4 weken, zo weet de lezer wat hij concreet moet doen.>

<Afsluiting, Met vriendelijke groet, Hoogachtend, >
<Je naam>

<Je handtekening>

********** Einde Klachtenbrief voorbeeld **********

Hieronder staat een klachtenbrief voorbeeld dat je kunt downloaden:

download-klachtenbrief-voorbeeld-word