Opzegtermijn abonnementen

Er zijn vele verschillende soorten abonnementen die zich in verschillende fases van de abonnementstermijn bevinden. De opzegtermijn voor abonnementen is hier dan ook van afhankelijk, er zijn echter enkele algemene regels.

Abonnementen met een vaste termijn, in de eerste termijn

Wanneer u een abonnement hebt afgesloten voor een vaste termijn, van bijvoorbeeld 6,12 of 24 maanden, dan kunt u dit in beginsel niet tussentijds opzeggen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. U kunt het abonnement pas opzeggen tegen de laatste dag van de contractsteemijn. De opzegtermijn die u hierbij moet hanteren verschilt per contract maar is ook in het contract te vinden, meestal bedraagt deze 1-3 maanden.

Abonnementen met een vaste termijn, na de eerste termijn

Wanneer u een abonnement met een vaste termijn hebt afgesloten, maar deze termijn is inmiddels verlopen, dan kan het zijn dat uw contract automatisch is verlengd. Vroeger was het zo dat aanbieders contracten stilzwijgend voor nog een jaar mochten verlengen wanneer er niet opgezegd was. Door grote frustratie bij consumenten is de wet hiervoor gewijzigd en mogen dergelijk contract niet meer voor een dergelijke termijn worden verlengd, de wet die hiervoor aangenomen is is de Wet van Dam. In plaats van verlenging met een vaste periode gaat de dienstverlening door, maar mag de consument per 1-2 maanden opzeggen. Hiervoor gelden de volgende regels:

– Bij abonnementen op bladen en tijdschriften die tenminste eenmaal per maand bij u geleverd worden bedraagt de opzegtermijn maximaal één maand.
– Bij abonnementen op bladen en tijdschriften die minder dan eenmaal per maand bij u geleverd worden bedraagt de opzegtermijn maximaal 3 maanden.
– Voor alle overige contracten en abonnementen, zoals de sportschool of een onderhoudscontract, geldt een opzegtermijn van maximaal één maand.

Let u er wel op dat u het abonnement opzegt voor de laatste dag van de maand, anders kan het goed zijn dat u nog een maand langer aan uw abonnement vast zit. Zorgt u er ook voor dat u een bevestiging krijgt van uw opzegging. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat uw opzegging aankomt bij de ontvanger, dan kunt u deze aangetekend versturen. Een algemene opzegbrief voor abonnementen kunt u hier vinden.

Contracten voor onbepaalde tijd

Contracten voor onbepaalde tijd kunnen in principe altijd worden opgezegd. De opzegtermijn hiervoor zal contractueel afgesproken zijn, maar moet hoe dan ook redelijk zijn, dit hangt af van de specifieke situatie. Een jaarcontract dat verlopen is en nu per maand verlengd wordt is geen contract voor onbepaald termijn, maar een verlopen jaarcontract. Hiervoor gelden dan ook de regels zoals onder het tweede kopje te vinden zijn.

Opzegtermijn sportschool

Vrijwel alle sportscholen in Nederland bieden alleen nog maar een jaarabonnement aan en maken af en toe een uitzondering met iets als een “zomerabonnement”. Maar hoe zit dat nou met het opzeggen en de opzegtermijn?