Formele brief voorbeeld

Hier volgt een voorbeeld van een formele brief.

Deze stelt u in staat om zelf ook een formele brief te formuleren. Hoewel er veel verschillende soorten formele brieven zijn, kunt u met deze voorbeeld brief alle kanten op.

Het voorbeeld beschrijft immers per briefdeel en alinea wat u op welke plek in de brief kunt opnemen.

Dit voorbeeld van een formele brief is overigens niet meer dan dat, een voorbeeld. Eigen aanvullingen zijn daarom raadzaam. Let er daarbij wel op dat u alleen onderwerpen en bewoordingen aan het voorbeeld toevoegt die ook bij een formele brief passen.

Uw eigen naam
Uw eigen adres
Plaatsnaam
tel: 012 – 345 67 89
fax: 012 – 345 67 00(Telefoonnummer en fax hoeven niet allebei)
e-mail: afzender@intercom.nl

Naam geadresseerde
Adres plus Postcode

Plaatsnaam

Plaats, datum (Bijvoorbeeld Amsterdam, 12 oktober 2024)

Onderwerp: hier schrijft u het onderwerp van de brief

Geachte heer/mevrouw, (Als u de achternaam weet, schrijft u Geachte heer de Wit, of Geachte mevrouw de Wit,)

Eerste alinea, die u kunt beginnen met: de aanleiding tot het schrijven van deze brief is… Deze alinea is een inleiding van de gehele brief. Hierin beschrijft u de aanleiding tot de brief en legt u uit waarom u deze brief schrijft en naar wie deze gericht is. U begint de eerste alinea NOOIT met ik.

Vervolgens voegt u een witregel in en begint u met de tweede alinea. In deze alinea gaat u verder in op het onderwerp van de brief. Als de brief bijvoorbeeld een klachtenbrief is, gaat u hier beschrijven wat de klacht is en hoe deze tot stand is gekomen.

Als de brief over een betaling gaat, beschrijft u hier waarvoor betaald moet worden en hoeveel er verwacht wordt van de ontvanger. Als het een korte brief is, is een alinea genoeg. Als u veel moet uitleggen in de brief gebruikt u een paar alinea’s voor de uitleg.

In de laatste alinea vertelt u wat u verwacht van de ontvanger van de brief. Bij een klachtenbrief schrijft u over wat er met de klacht moet worden gedaan.

Wilt u bijvoorbeeld dat de klacht wordt opgelost door de geadresseerde of verwacht u een vergoeding? Bij een uitnodiging kunt u bijvoorbeeld schrijven dat u verwacht dat de geadresseerde laat weten of hij of zij komt naar het evenement waar de ontvanger voor is uitgenodigd.

In de hoop spoedig van u te horen, verblijf ik,

Hoogachtend, (iets minder formeel is de term Met vriendelijke groet,)

[handtekening]

Henk van der Heide