Opzegtermijn sportschool

Een aantal jaar geleden kon bij de meeste sportscholen nog een maandabonnement worden afgesloten of losse lessen worden gekocht. Tegenwoordig zit een vluchtig bezoekje aan de sportschool er niet meer in.

Vrijwel alle sportscholen in Nederland bieden alleen nog maar een jaarabonnement aan en maken af en toe een uitzondering met iets als een “zomerabonnement”. Maar hoe zit dat nou met het opzeggen en de opzegtermijn?

Wet van Dam

Op 1 december 2011 ging de Wet van Dam officieel van kracht.
Sindsdien is er veel veranderd binnen het opzeggen en de opzegtermijnen van abonnementen van o.a. de sportschool.

De opzegtermijn

Zo mogen sinds de Wet van Dam sportscholen abonnementen afsluiten voor bepaalde termijnen en zelf een opzegtermijn hanteren. Dit mag uiteraard niet in strijd zijn met de wet of met de redelijkheid en billijkheid.

Een sportschool abonnement mag worden stopgezet wanneer het overeengekomen termijn is verstreken.

Een sportschool mag dan een opzegtermijn van maximaal 1 maand hanteren, maar de sportschool mag ook in het contract bepalen dat de opzegtermijn korter zal zijn. De opzegging moet op dezelfde wijze worden gedaan als hoe de overeenkomst is gesloten, bijvoorbeeld via internet of via de post.

Stilzwijgende verlenging

Stilzwijgende verlening is toegestaan. Het is echter wel noodzakelijk dat de overeenkomst wordt verlengd voor onbepaalde tijd en zonder einddatum.

Voor het stilzwijgend verlengen van een proefabonnement geldt dat de sportschool dit aan de klant moet laten weten en het ook slechts kan verlengen voor onbepaalde tijd zonder einddatum.

Mocht u na de stilzwijgende verlenging toch op willen zeggen, geldt hier alsnog een opzegtermijn van maximaal 1 maand.

Uitzonderingen

In sommige gevallen mag het contract vervroegd worden opgezegd. Wanneer dit mogelijk is, staat meestal geregeld in de algemene voorwaarden.

Deze zijn te vinden op internet of op uw contract. Een voorbeeld van een uitzondering die een sportschool zou kunnen hanteren is ziekte.

Na de opzegging

Zorg ervoor dat u een schriftelijke bevestiging van de opzegging ontvangt of vraag bij de sportschool na of de opzegging bij hun is aangekomen.

Vergelijk en lees altijd alle algemene voorwaarden en vergelijk deze met de wettelijke regels die gelden op dat moment.