Betalingsherinnering voorbeeld

Staan er nog facturen open?

Stuur eens een betalingsherinnering en voorkom dat de betalingsachterstand te hoog oploopt

Het sturen van een betalingsherinnering is vaak een logisch gevolg van het maken van een factuur. Veel mensen krijgen de factuur wel binnen maar vergeten deze in eerste instantie te betalen. Met een nette betalingsherinnering stel je niet direct de relatie op scherp, maar herinner je de klant wel aan de factuur. Vaak zal deze de factuur direct voldoen. Vul dit Betalingsherinnering voorbeeld met je eigen gegevens in en de brief is klaar om verzonden te worden.

********** Begin betalingsherinnering voorbeeld **********<plaatsnaam>, <10 april 2018>

<bedrijfsnaam>
<naam contactpersoon>
<adres>
<postcode en woonplaats>

Betreft: betalingsherinnering

Geachte heer/mevrouw <naam contactpersoon>,

Volgens onze administratie hebben wij nog geen betaling mogen ontvangen van factuur <factuurnummer>. Hierbij verzoeken wij u het bedrag zoals genoemd in deze factuur binnen <aantal> dagen over te maken op onze bankrekening.

Mocht u nog vragen hebben over de factuur of betaling dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze administratie.

Met vriendelijke groet,

<uw handtekening!>

<uw naam>
<uw mobiele nummer>

<bedrijfsnaam>
<uw naam>
<uw adres>
<uw telefoonnummer>

********** Einde betalingsherinnering voorbeeld **********

Hieronder staat een betalingsherinnering voorbeeld dat je kunt downloaden:

download-voorbeeld-word