Betalingsherinnering voorbeeld

Staan er nog facturen open?

Stuur eens een betalingsherinnering en voorkom dat de betalingsachterstand te hoog oploopt

Het sturen van een betalingsherinnering is vaak een logisch gevolg van het maken van een factuur. Veel mensen krijgen de factuur wel binnen maar vergeten deze in eerste instantie te betalen. Met een nette betalingsherinnering stel je niet direct de relatie op scherp, maar herinner je de klant wel aan de factuur. Vaak zal deze de factuur direct voldoen. Vul dit Betalingsherinnering voorbeeld met je eigen gegevens in en de brief is klaar om verzonden te worden.

********** Begin betalingsherinnering voorbeeld **********<plaatsnaam>, <10 april 2018>

<bedrijfsnaam>
<naam contactpersoon>
<adres>
<postcode en woonplaats>

Betreft: betalingsherinnering

Geachte heer/mevrouw <naam contactpersoon>,

Volgens onze administratie hebben wij nog geen betaling mogen ontvangen van factuur <factuurnummer>. Hierbij verzoeken wij u het bedrag zoals genoemd in deze factuur binnen <aantal> dagen over te maken op onze bankrekening.

Mocht u nog vragen hebben over de factuur of betaling dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze administratie.

Met vriendelijke groet,

<uw handtekening!>

<uw naam>
<uw mobiele nummer>

<bedrijfsnaam>
<uw naam>
<uw adres>
<uw telefoonnummer>

********** Einde betalingsherinnering voorbeeld **********

Hieronder staat een betalingsherinnering voorbeeld dat je kunt downloaden:

download-voorbeeld-word

Een betalingsherinnering verstuurt u direct nadat de betalingstermijn van de oorspronkelijke factuur verlopen is. Daartoe is het handig om een voorbeeld betalingsherinnering te gebruiken. Zo weet u zeker dat uw brief een gebruikelijke vorm heeft en gangbare bewoordingen bevat.

In deze betalingsherinnering herinnert u de klant eraan dat de factuur, volgens uw boekhouding, nog niet voldaan is. U doet dit op een vriendelijke toon, omdat het iedereen wel eens kan overkomen dat een factuur blijft liggen. U gebruikt hierbij liefst conflictmijdende bewoordingen, zoals in onderstaande voorbeelden van betalingsherinneringen te zien is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ´het kan zijn de de betaling deze brief gekruist is´ of dat ´de factuur aan uw aandacht ontsnapt is´.

U wilt uiteraard wel zo snel mogelijk betaald worden en vraagt dan ook ´per omgaande´ te betalen. Wanneer uw klant enkele dagen na het verzenden van de betalingsherinnering alsnog de factuur niet voldaan heeft, dan kunt u het beste direct een aanmaningsbrief versturen.

Wanneer uw klant de betalingstermijn van uw factuur heeft laten verstrijken zonder te betalen, dan kunt u een herinnering versturen op basis van dit betalingsherinnering voorbeeld.

Als u liever een andere tekst gebruikt dan in bovenstaand voorbeeld, kunt gebruikmaken van dit alternatieve voorbeeld van een betalingsherinnering.
De strekking en toon van deze voorbeeld brief zijn overigens hetzelfde als bij de eerste voorbeeld betalingsherinnering.

Het doel van een betalingsherinnering is om de klant op zachte wijze te herinneren aan diens betalingsplicht. Het overschrijden van de betalingstermijn is geenszins ongebruikelijk. Datzelfde geldt voor betalingsherinneringen zoals die in de voorbeelden. Geen van beide hoeft zich in deze situatie dan ook direct zorgen te maken. Vaak volgt immers op de betalingsherinnering al snel de daadwerkelijke betaling.