Vakantiedagen en vakantiegeld

Na maandenlang hard werken bent u vast toe aan een heerlijke vakantie. Gelukkig heeft u als werknemer recht op een wettelijk aantal vakantiedagen. Deze dagen kunt u ook opnemen in uren. Tijdens uw vakantie wordt uw loon gewoon doorbetaald door de werkgever. Daarnaast heeft u ook recht op vakantiegeld van minimaal 8% van uw bruto jaarsalaris. U kunt uw vakantiedagen opnemen door deze aan te vragen bij uw werkgever.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Als werknemer heeft u recht op vakantiedagen. Zo heeft u recht op elk jaar vier keer het aantal uren dat u per week werkt aan vakantie-uren. Toch kan het zijn dat u meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijke aantal vakantiedagen. Deze vakantiedagen heten bovenwettelijke vakantiedagen. In uw cao of arbeidsovereenkomst staat vaak aangegeven wat hierover de afspraken zijn. U kunt uw bovenwettelijke vakantiedagen ook afkopen. In dit geval krijgt u geld in ruil voor de opgespaarde vakantiedagen. U en uw werkgever kunnen elkaar hier niet toe verplichten. Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen kunt u aan het eind van uw contract ook afkopen.

Vakantiedagen uitbetalen

De vakantiedagen worden minstens één keer per jaar uitbetaald door uw werkgever. U kunt de afspraken omtrent de uitbetaling terug vinden in uw arbeidsovereenkomst of cao. Uw werkgever moet u te allen tijden vertellen hoeveel vakantiegeld u krijgt.

Berekenen van uw vakantiedagen

Het is vaak fijn om van te voren te weten hoeveel vakantiegeld u gaat ontvangen. Zo kunt u hier rekening mee houden tijdens het boeken van uw vakantie. Als eerst dient u het bruto vakantiegeld te berekenen. Dit doet u door 8% te berekenen van het bruto salaris dat u in de periode van 1 juni 2013 tot 1 juni 2014 heeft verdiend. Uiteraard is het berekende bruto vakantiegeld niet het bedrag wat u gaat ontvangen. Er moet namelijk nog belasting van af. Na het aftrekken houdt u dus uw netto vakantiegeld over. Het berekenen van uw netto vakantiegeld is wel wat ingewikkelder aangezien dit afhangt van de belastingschijven die voor u van toepassing zijn.

De belastingschijven van 2014:

  • 36.25% over inkomen tot en met €19.645
  • 42% over inkomen van €19.645 tot en met €33.363 en inkomen van €33.364 tot en met €56.531
  • 52% over inkomen van €56.532

Voorbeeld berekening van vakantiegeld

Hier vindt u een voorbeeld voor het berekenen van uw vakantiegeld.

 U verdient maandelijks €3000,- bruto. Hierover bouwt u iedere maand 8% oftewel €3000 x 0.08=€240. Op jaarbasis is dit 12 x €240=€2880. Uw totale bruto jaarinkomen bestaat uit uw bruto jaarsalaris plus uw bruto vakantiegeld. In dit geval is dat €36000 + €2880 = €38880. U zit dus in de belastingschijf van 42%. Dit betekent dat u over uw vakantiegeld 42% belasting betaald. In dit geval is dat €2880 x 0.42= €1209.6. Het vakantiegeld dat u zult ontvangen na het aftrekken van de belasting is €2880 – €1209.6= €1670.40. Dit bedrag is uw netto vakantiegeld.

Nu kunt u gaan bedenken wat u met uw vakantiegeld wilt doen. Zo kunt u gelijk een vakantieboeken, maar u kunt het ook op uw spaarrekening zetten. Ook kunt het gebruiken om eventuele schulden af te lossen.