Gratis voorbeeld ontslagbrief

Ben je op zoek naar een gratis voorbeeld ontslagbrief?
Als je jouw arbeidscontract wilt beëindigen, omdat je een andere baan wilt, dan moet je formeel gezien een ontslagbrief schrijven.

Onderaan de pagina vind je een voorbeeld ontslagbrief die je eventueel ook kunt downloaden.

Zonder de verplichte onderdelen kun je met je brief dus geen ontslag nemen.

Het is handig om hierbij een ontslagbriefvoorbeeld te gebruiken, omdat er in de brief bepaalde zaken vermeld moeten worden om de ontslagbrief rechtsgeldig te laten zijn.
Houd  de communicatie wel altijd professioneel en maak je werkgever in je brief geen verwijten, ook als er sprake is van een conflict.

In je ontslagbrief kun je vragen naar een getuigschrift en vermelden wat je wilt doen met je eventuele overgebleven vakantiedagen. Je kunt ook aangeven hoe je jouw taken gaat overdragen.
In geval van een conflict kan het handig zijn om te laten zien dat je het bedrijf toch op professionele wijze wilt verlaten. Het getuigd van goede wil als je de werkgever laat weten dat je het naar je zin hebt gehad in je functie.

Je kunt je ontslagbrief zonder vooraankondiging inleveren bij je werkgever, maar dat is niet de meest elegante oplossing. Het is beter om eerst een gesprek aan te vragen met je leidinggevende / manager, waarin je alvast aangeeft dat je van plan bent om ontslag te nemen en wat daar dan de reden voor is.
Ben je heel erg ontevreden over je werkgever, dan kun je de reden beter bewaren voor het eindgesprek. Zorg dat je ook tijdens je exitgesprek professioneel en zakelijk blijft.
Voor je toekomst is het beter geen schepen achter je te verbranden.

********** Begin ontslagbrief voorbeeld **********

<Plaats, datum – voorbeeld Amsterdam 1-10-2014>

<Naam werkgever>
<Adres werkgever>
<Postcode en vestigingsplaats werkgever>

Onderwerp: Beëindiging arbeidsovereenkomst

<Aanhef kies een passende aanhef voorbeelden: Geachte heer/mevrouw, Beste <naam>, Geachte <naam>>

Door middel van dit schrijven zeg ik mijn arbeidsovereenkomst met <Naam werkgever> op met inachtneming van de voor mij geldende opzegtermijn.

De opzegtermijn zoals genoemd in mijn arbeidsovereenkomst is <let op zoek dit op in je arbeidsovereenkomst! Meestal is de termijn 1 maand, langer kan ook!> X maand. Rekening houdend met deze opzegtermijn betekend dit dat mijn arbeidsovereenkomst per <datum noemen> beëindigd is.

Ik verzoek u/je <licht aan je aanhef> tegen het einde van mijn arbeidsovereenkomst een correcte eindafrekening op te maken. Daarnaast ontvang ik graag een getuigschrift.

Ik ontvang graag zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van mijn opzegging.

Met vriendelijke groet,

<Handtekening>

<Voorletters + achternaam>
<Adres>
<Postcode en woonplaats>
<Eventueel email adres>

********** Einde ontslagbrief voorbeeld **********

Download hier je ontslagbriefvoorbeeld:

download-voorbeeld-word

Veel succes met onze gratis voorbeeld ontslagbrief en hopelijk krijgt daarmee je carrière een nieuwe positieve wending.