Sollicitatie afwijzingsbrief voorbeelden

Sollicitatie afwijzingsbrief nodig?
We hebben drie verschillende sollicitatie afwijzingsbrieven voor je op een rij.

  • Afwijzingsbrief voorbeeld, na sollicitatie
  • Afwijzingsbrief voorbeeld, na brievenronde
  • Afwijzingsbrief voorbeeld, na sollicitatiegesprek

Deze drie voorbeelden vind je hieronder op volgorde met de mogelijkheid dit voorbeeld te downloaden.

Afwijzingsbrief, na sollicitatie voorbeeld

Netjes een sollicitatie afwijzen? Gebruik dan ons voorbeeld om dit netjes en goed te doen. Een sollicitatie procedure is een spannende procedure, het is dan ook aan te bevelen tijd te steken in gedegen afwijzingen. Zo voorkom je te grote teleurstellingen bij de sollicitant. Ook voorkom je dat het beeld van de organisatie negatief wordt.

Begin sollicitatie afwijzingsbrief voorbeeld (na sollicitatie)

<Plaats, datum – voorbeeld Amsterdam 1-10-2018>

<Naam sollicitant>
<Adres sollicitant>
<Postcode en woonplaats sollicitant>

Onderwerp: Sollicitatieprocedure <vacature naam en referentienummer>

<Aanhef kies een passende aanhef voorbeelden: Geachte heer X, Geachte mevrouw Y, Beste <naam>, Geachte <naam>>

Naar aanleiding van uw sollicitatie naar de functie van <omschrijf functie evt. met referentienummer> binnen onze organisatie, moet ik u helaas mededelen dat na zorgvuldige afweging is besloten uw sollicitatie niet verder op te nemen in de procedure.

Uw <reden van afwijzing voorbeeld: opleiding en ervaring> sluiten naar onze mening onvoldoende aan bij het door ons gezochte profiel. Wij hebben daarop besloten de procedure in eerste instantie voort te zetten met andere kandidaten. <optioneel! Indien dit gewenst is nadrukkelijk vermelden, ook de termijn vermelden!>Graag houden wij uw gegevens een half jaar in portefeuille, zodat wij in de toekomst contact met u kunnen opnemen als wij een vacature hebben die uw ervaring en interesse aansluit. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoek ik u dat aan ons te melden. Na deze termijn zullen wij er voor zorg dragen dat uw gegevens verwijderd worden uit onze systemen.

Ik dank u hartelijk voor de getoonde interesse in ons bedrijf en de betreffende functie.

Met vriendelijke groet,

<Handtekening>

<Naam>
<Functie>

********** Einde sollicitatie afwijzingsbrief voorbeeld (na sollicitatie) **********

Hieronder staat een afwijzingsbrief voorbeeld (na sollicitatie) dat je kunt downloaden:

download-voorbeeld-afwijzingsbrief-word

Afwijzingsbrief, na brievenronde, voorbeeld

De eerste afwijzing in een sollicitatie procedure is de brievenronde. Op een vacature reageren vaak veel mensen, waardoor organisaties de eerst schifting doen op basis van de sollicitatiebrief. Deze ronde heet dan ook wel de brievenronde. Dit benadruk nog eens het belang van een goede sollicitatiebrief. Valt je brief niet op dan zal deze in deze ronden terzijde worden gelegd. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Hoe wijs je als organisatie nu een sollicitant af in deze ronde? Gebruik hier ons voorbeeld voor, vul deze in met de gegevens van de vacature en klaar is je brief.

********** Begin sollicitatie afwijzingsbrief voorbeeld (na brievenronde) **********

<Plaats, datum – voorbeeld Amsterdam 1-10-2018>

Betreft: reactie sollicitatiebrief vacature <nummer of omschrijving vacature>

<Kies een geschikte aanhef voorbeelden, Beste <Naam>, Geacht heer <Achternaam>, Geachte mevrouw <Achternaam>,>

Onlangs hebt u bij ons gesolliciteerd op de vacature <vacature noemen, mogelijk referentienummer>.

Wij hebben op deze vacature veel reacties ontvangen. Inmiddels hebben wij alle sollicitatiebrieven zorgvuldig gelezen en hebben wij een eerste selectie gedaan op basis van deze sollicitatiebrieven. Wij hebben uw sollicitatiebrief niet geselecteerd voor de volgende ronde in de procedure.

<optioneel! Beschrijf kort waarom de brief niet opgevallen is, afgevallen is, of een korte reden waarom de brief terzijde gelegd is.>

Bij deze danken wij u voor de genomen moeite en wij wensen u veel succes bij eventuele verdere sollicitaties.

Met vriendelijke groet,

<Naam>
<Functie>
<Contactgegevens>

********** Einde sollicitatie afwijzingsbrief voorbeeld (na brievenronde) **********

Hieronder staat een afwijzingsbrief voorbeeld (na brievenronde) dat je kunt downloaden:

download-afwijzingsbrief-na-briefronde-voorbeeld-word

Afwijzingsbrief, na sollicitatiegesprek, voorbeeld

Sollicitatiegesprek afgenomen en kandidaten hierop afwijzen? Gebruik ons voorbeeld van een afwijzingsbrief na een sollicitatiegesprek. Van belang is dat je een goede reden aangeeft waarom de kandidaat het uiteindelijk niet is geworden. Gebruik ons voorbeeld, vul de brief aan en verstuur deze via de post of e-mail. Dit maakt dat het sollicitatie proces goed doorlopen wordt en de kandidaat een goed beeld krijgt van de afwijzing. Dat is voor veel mensen, naast de teleurstelling, heel veel waard.

********** Begin sollicitatie afwijzingsbrief voorbeeld (na sollicitatiegesprek) **********

<Plaats, datum – voorbeeld Amsterdam 1-10-2018>

Betreft: reactie sollicitatiegesprek <datum gesprek invullen>

<Kies een geschikte aanhef voorbeelden, Beste <Naam>, Geacht heer <Achternaam>, Geachte mevrouw <Achternaam>>

Op <datum noemen> hebben wij met u een sollicitatiegesprek gevoerd. Na een zeer zorgvuldige afweging hebben wij besloten om met één van de andere kandidaten verder te gaan. De keuze is niet op u gevallen omdat <geef een reden op, voorbeeld “u weinig ervaring heeft met het ontwikkelen van internettoepassingen” of “minimale kennis heeft van de gevraagde programmeer taal”, etc>.

Ik dank u nogmaals vriendelijk voor de genomen moeite. Wij wensen u veel succes bij eventuele verdere sollicitaties. <optioneel!>De door u gemaakte reiskosten zullen wij binnenkort naar uw bankrekening overmaken.<optioneel!>

Met vriendelijke groet,

<Naam>
<Functie>
<Contactgegevens>

********** Einde sollicitatie afwijzingsbrief voorbeeld (na sollicitatiegesprek) **********

Hieronder staat een afwijzingsbrief voorbeeld (na sollicitatiegesprek) dat je kunt downloaden:

download-afwijzingsbrief-sollicitatiegesprek-voorbeeld-word