Betalingsherinnering en aanmaning

Hier vindt u een overzicht met meerdere voorbeelden van betalingsherinneringen en aanmaningen. U kunt zorgeloos alle facturen, betalingsherinneringen en aanmaningen op deze website binnen uw bedrijf of privé gebruiken. Hiertoe kunt u gratis onze voorbeelden downloaden die gemakkelijk te bewerken zijn op uw eigen computer.

Betalingsherinnering voorbeeld

Een betalingsherinnering verstuurt u direct nadat de betalingstermijn van de oorspronkelijke factuur verlopen is. In deze betalingsherinnering herinnert u de klant eraan dat de factuur, volgens uw boekhouding, nog niet voldaan is. Wanneer het nog te vroeg is voor een aanmaning en u vooral een vriendelijke herinnering wilt sturen nadat een factuur enige tijd onbetaald is gebleven, dan kunt u hier een voorbeeld van een betalingsherinnering  vinden. Bekijk hier de voorbeelden.

Aanmaning voorbeeld

Wanneer uw klanten niet reageren op uw facturen en herinneringen kunt u hier terecht voor een voorbeeld van een aanmaning. U bent vrij om deze voorbeeld aanmaningen privé of zakelijk te gebruiken. Bekijk hier onze aanmaningsvoorbeelden.

Betalingstermijn

U hoopt natuurlijk dat de facturen zo snel mogelijk betaald worden en dat u niet lang hoeft te wachten op uw geld. Toch moet u de betaler wel enige ruimte geven door middel van een bepaalde betalingstermijn. In Nederland ligt deze termijn meestal rond de dertig dagen. Het is belangrijk dat u duidelijk op de factuur vermeldt wat de gevolgen zijn als de betaling niet binnen deze termijn rond is. Anders zal het weinig indruk maken op de betaler. U moet dus duidelijke afspraken maken! Dat houdt onder andere in:

  • De betalingstermijn die u uw klanten stelt, kunt u grotendeels zelf bepalen. Er zijn echter wel bepaalde wettelijke regels waar u zich aan moet houden. Wanneer uw betalingstermijn afwijkt van de gebruikelijke 30 dagen, vermeldt dit dan expliciet op de factuur.
  • De betalingstermijn dient “redelijk” te zien. Wat redelijk precies is, valt over te twisten. Algemeen wordt aangenomen dat een betalingstermijn van ten minste 14 dagen redelijk is.
  • Goed gebruik. Over het algemeen hanteren bedrijven een betalingstermijn van 30 dagen. Hoewel u natuurlijk vrij bent om dat wat korter of langer te maken, verdient het aanbeveling om u hier enigszins aan te conformeren. Wanneer u een kortere termijn hanteert en uw klanten al na 2 weken herinneringen begint te sturen, kan dit door uw klanten als hinderlijk ervaren worden wanneer zij normaliter een betalingstermijn van 30 dagen hanteren.
  • Algemene Voorwaarden. Wanneer u geen betalingstermijn hebt opgenomen in de algemene voorwaarden of in uw contract met de klant dan geldt automatisch de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.
  • Overschrijding van de betalingstermijn. Wanneer de betalingstermijn verstreken is kunt u wettelijke rente in rekening brengen. Deze rente bedraagt momenteel 4% voor niet-handelstransacties en 8.25% voor handelstransacties.

Wanneer u na betalingstermijn het geld nog niet binnen heeft hoeft u zich niet direct zorgen te maken. Wacht nog een aantal dagen, het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het enkele dagen duurt voordat het geld op uw rekening staat doordat de transactie tussen verschillende banken plaatsvindt. Als het geld een week na de afgesproken termijn nog niet op uw rekening staat kunt u een vriendelijke betalingsherinnering naar de klant sturen. Mocht de betaling na een geruime tijd nog steeds uitblijven stuurt u een tweede herinnering en kunt u bijvoorbeeld extra kosten in rekening brengen. Mocht ook dit geen effect hebben dan stuurt u een aanmaning.