Opdrachtbevestiging voorbeeld

Voorbeeld van een opdrachtbevestiging

Een opdrachtbevestiging is een document dat door een bedrijf wordt verzonden om de ontvangst en aanvaarding van een opdracht te bevestigen. Dit kan een opdracht zijn om een product of dienst te leveren, of om een bepaalde taak te verrichten.

Onderaan deze pagina staat een voorbeeld.

Een opdrachtbevestiging dient als bewijs van de afspraken die tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn gemaakt en kan helpen om misverstanden te voorkomen.

Het document bevat vaak informatie over de details van de opdracht, zoals de leverdatum, de kosten en eventuele andere voorwaarden.

Een opdrachtbevestiging kan ook nuttig zijn als er later problemen zijn met de opdracht, zoals als de opdracht niet naar behoren is uitgevoerd of als de kosten hoger zijn dan verwacht.

In dergelijke gevallen kan de opdrachtbevestiging als bewijs dienen om te laten zien wat er is afgesproken en wat de verwachtingen waren.

Het is belangrijk om een opdrachtbevestiging te ontvangen voordat de opdracht wordt uitgevoerd, zodat de opdrachtgever zeker weet dat de opdrachtnemer de opdracht heeft ontvangen en begrepen.

Dit is vooral belangrijk als de opdrachtgever en de opdrachtnemer niet een fysiek gesprek hebben gehad.

In sommige gevallen kan een opdrachtbevestiging ook specifieke voorwaarden bevatten, zoals bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden of annuleringsvoorwaarden.

De opdrachtbevestiging kan ook informatie bevatten over hoe problemen die tijdens de uitvoering van de opdracht naar voren komen, opgelost kunnen worden.

Het is aan te raden om de opdrachtbevestiging goed te lezen en eventuele vragen of twijfels te bespreken voordat de opdracht wordt uitgevoerd.

Als de opdrachtbevestiging niet duidelijk is, kan het verstandig zijn om contact op te nemen met het bedrijf om de afspraken te bevestigen of om eventuele twijfels weg te nemen.

Voorbeeld opdrachtbevestiging

Geachte [klant],

Hierbij bevestigen wij uw opdracht aan [naam eenmanszaak].
De opdracht betreft: [omschrijving opdracht].

De opdracht zal worden uitgevoerd tegen het volgende tarief: [bedrag] exclusief BTW.

De opdracht zal worden voltooid op [datum] of zo spoedig mogelijk daarna, afhankelijk van de beschikbaarheid van onze middelen en eventuele afhankelijkheden van derden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze opdracht, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het bovenstaande adres of telefoonnummer.

Met vriendelijke groet, [Naam eenmanszaak]

Slot

Kortom een opdrachtbevestiging is een document dat door een bedrijf wordt verzonden om de ontvangst en aanvaarding van een opdracht te bevestigen.

Het bevat informatie over de details van de opdracht en kan specifieke voorwaarden bevatten. Het is belangrijk om een opdrachtbevestiging te ontvangen voordat de opdracht wordt uitgevoerd.