Minimumloon

Het minimum jeugdloon is het loon dat jongeren tussen de 15 en 22 jaar minimaal moeten verdienen. Het is een bedrag dat twee keer per jaar wettelijk wordt vastgesteld. Het bedrag verschilt uiteraard per leeftijd. Houd er overigens wel rekening mee dat het minimum jeugdloon een bruto bedrag is, en dat hier dus nog belastingen vanaf zullen gaan. Niet alleen voor de jeugd is er een minimumloon ingesteld, ook voor werknemers vanaf 23 is er een minimumloon vastgesteld. Dit is, net zoals bij het minimum jeugdloon, het vastgestelde laagste bedrag dat een werkgever verplicht is te betalen aan een werknemer.

Overal een Minimum Jeugdloon?

Nederland is een land waarin de wet voor het minimumloon al sinds 1968 wordt gehanteerd. Maar dit is niet in alle landen van de Europese Unie het geval. Slechts 20 van de 27 lidstaten hanteren een minimumloon. U zou het misschien niet verwachten maar Duitsland, Finland, en Italië zijn drie van de zeven landen die nog geen wet hebben voor het minimumloon. De reden dat niet ieder land van de Europese Unie een wet voor het minimumloon heeft komt door de vele voor en tegenstanders van dit concept. Tegenstanders hoor je vaak zeggen dat de instelling van een minimumloon leidt tot werkloosheid, met name bij de groep werknemers die een lage productiviteit verrichten. Hier wordt overigens tegenin gebracht dat een minimumloon bij zou dragen aan een hogere arbeidsproductiviteit.

Hoe werkt het?

Het minimum jeugdloon wordt in verschillende bedragen weergegeven. Hiermee wordt bedoeld dat er per leeftijd een ander minimumloon wordt gehanteerd. En dit minimumloon wordt vervolgens dan weer verdeeld in minimum dagloon, minimum weekloon, en minimum maandloon. Het minimum maandloon is eigenlijk het belangrijkste bedrag wat je nodig hebt om uit te rekenen hoeveel jij minimaal behoort te verdienen. Zorg dus dat als je gaat opzoeken wat voor jouw leeftijd het minimumloon is, je hier ook op let. Je minimum jeugdloon is ook afhankelijk van het bedrijf waarvoor je werkt en van het aantal uren dat je maakt in een werkweek. Als jij een hele week werkt dan moet je niet alleen kijken naar het wettelijke minimum jeugdloon per uur, maar ook met het wettelijk minimum jeugdloon per week. Hoeveel uur deze werkweek bevat is geheel afhankelijk van je contract. Dit kan 36 uur, 38 uur, of 40 uur per week zijn. De reden dat een 17 jarige werknemer met een werkweek van 36 uur, een hoger minimum uurloon heeft dan een 17 jarige werknemer met een werkweek van 40 uur, is dan ook omdat beide werknemers een wettelijk minimum weekloon hebben van €135, 45.  Het is natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid om te kijken of jouw loon wel voldoet aan deze eisen. Je kan de bedragen per dag, week, of maand hier schematische bekijken op de site van de overheid.

Parttime Contract

Nu zal je je vast afvragen hoe het dan zit als je een parttime contract getekend hebt. In het geval van een parttime contract kan je eigenlijk heel erg simpel het minimum jeugdloon per maand uitrekenen door het fulltime minimum jeugdloon per maand te delen door twee. Dit is dan het bedrag dat je minimaal per parttime werkmaand moet verdienen. Ook hier geldt hetzelfde als bij de fulltime werkweek; je uurloon hangt af van het aantal uur dat je maakt. Het meest logisch zou dan zijn dat je een parttime baan hebt op basis van een fulltime 40 uur werkweek.

Nog een tip die we je kunnen meegeven met betrekking op het minimum jeugdloon; zoals eerder gezegd worden de bedragen twee keer per jaar aangepast en is het dus verstandig om zelf twee keer per jaar te controleren of jouw maandloon nog voldoet aan de eisen. Dit moet je dan doen op 1 januari en 1 juli.